Z okazji Dnia Sołtysa, wszystkim Sołtysom i członkom rad sołeckich składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności, optymizmu i zadowolenia z wykonywanych obowiązków. Niech praca dla lokalnej społeczności przynosi Wam radość i satysfakcję oraz przyczynia się do podnoszenia jakości życia mieszkańców. Niech otaczają Was przyjaźni ludzie. Dziękujemy za współpracę oraz dotychczasowe zaangażowanie i wysiłek włożony na rzecz rozwoju Waszych sołectw.

Z wyrazami szacunku:                                                                                                                                                             
Janusz Obrębski Przewodniczący Rady Gminy, Henryk Toryfter Wójt Gminy Baranowo
radni i pracownicy Urzędu Gminy w Baranowie