Zaproszenie na I posiedzenie i szkolenie Obwodowych Komisji Wyborczych Gminy Baranowo. W związku z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 6.05. 2019 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Baranowo oraz postanowieniem Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 9.05.2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń komisji zapraszam członków Obwodowych Komisji Wyborczych na pierwsze posiedzenie Komisji połączone ze szkoleniem komisji w zakresie zadań komisji do dnia wyborów i w dniu przeprowadzenia głosowania.

Krajowe Stowarzyszenie Centrów Kształcenia Praktycznego Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Organizuje kurs operatora kombajnów zbożowych oraz kurs operatora kombajnów zielonkowych. Celem kursu jest przygotowanie zainteresowanych osób do samodzielnej obsługi kombajnów zbożowych (lub kombajnów zielonkowych).

Uwaga! W związku z trwającą od kilku tygodni suszą, jak również występującymi ostatnio porywistymi wiatrami, w lasach utrzymuje się najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Niska wilgotność ściółki leśnej sprzyja błyskawicznemu rozprzestrzenianiu się ognia.

Gmina Baranowo w miesiącu kwietniu 2019 r dokonała zakupu 4 sztuk kamer wraz ze sprzętem służącym do podłączenia i funkcjonowania tychże kamer – w celu rozbudowy istniejącego monitoringu wizyjnego mienia gminnego.

Szanowni Państwo,pragniemy poinformować, iż na terenie subregionu ostrołęckiego (Ostrołęka, powiat ostrołęcki, powiat makowski, powiat wyszkowski, powiat ostrowski) jest prowadzony projekt „Aktywna młodzież w subregionie ostrołęckim”. Celem projektu do końca marca 2020 r. jest realizacja kompleksowego, zindywidualizowanego programu aktywizacji zawodowej min. 25 os. (15 kobiet, 10 mężczyzn).

Początek strony