Konkurs odbywa się pod patronatem: Wójta Gminy Baranowo, Rady Gminy Baranowo Celem konkursu jest upowszechnianie dbałości o estetykę i piękno wsi oraz otaczającego ją krajobrazu. Organizatorem konkursu jest GOKSiR w Baranowie. Czas trwania konkursu: od 10 lipca 2019r. do 8 września 2019 r.

Do konkursu przystępują sołectwa położone na terenie Gminy Baranowo. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest pisemne zgłoszenie, które należy dostarczyć do Urzędu Gminy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 lipca 2019 r. Karta zgłoszeń wraz z regulaminem konkursu będzie dostępna w sekretariacie Urzędu Gminy w Baranowie oraz na stronie internetowej Gminy: www.baranowo.pl.Karta zgłoszeniowa musi być podpisana przez Sołtysa.