Wójt Gminy Baranowo informuje, iż w okresie od 27 czerwca 2019r. do 31 sierpnia 2019r. w każdy poniedziałek i czwartek uruchamia kursy gminnych autobusów z poniżej wykazanych miejscowości w gminie do Baranowa. Z przejazdu będą mogły skorzystać osoby starsze i niepełnosprawne niemające innych możliwości dotarcia do miejscowości gminnej w celu m.in. wizyty w placówkach służby zdrowia, zabiegów rehabilitacyjnych itp. Kursy powrotne będą odbywały się w uzgadnianych na bieżąco przez pasażerów z kierowcą godzinach przedpołudniowych. Kursy będą nieodpłatne.
Harmonogram kursów:
TRASA NR 1
Witowy Most – 6:30
Jastrząbka (Zabrodzie-Stacja) – 6:40
Rupin (skrzyżowanie P.Moszczyński) – 6:45
Gaczyska – 6:50
Majdan – 6:53
Cierpięta – 7:00
Ramiona (krzyżówki) – 7:05
Rycica – 7:10
Baranowo – 7:15

TRASA NR 2
Kalisko – 6:30
Guzowatka – 6:35
Kopaczyska – 6:40
Zawady – 6:45
Brodowe Łąki – 6:50
Wola Błędowska – 6:55
Błędowo – 7:00
Kucieje – 7:05
Ziomek – 7:10
Bakuła – 7:12
Baranowo – 7:20

TRASA NR 3
Czerwińskie Stare – 7:50
Czerwińskie Nowe – 7:55
Oborczyska – 8:00
Baranowo – 8:10