Zaproszenie na I posiedzenie i szkolenie Obwodowych Komisji Wyborczych Gminy Baranowo. W związku z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 6.05. 2019 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Baranowo oraz postanowieniem Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 9.05.2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń komisji zapraszam członków Obwodowych Komisji Wyborczych na pierwsze posiedzenie Komisji połączone ze szkoleniem komisji w zakresie zadań komisji do dnia wyborów i w dniu przeprowadzenia głosowania.

I posiedzenie dotyczy niżej wymienionych komisji wyborczych:
1) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Baranowie
2) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Jastrząbce
3) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Cierpiętach
4) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Brodowych Łąkach
5) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Bakule - Ziomku
6) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Baranowie
Pierwsze posiedzenia komisji odbędą się dnia 14 maja 2019 r. (wtorek) o godz.13:00 w lokalu Urzędu Gminy w Baranowie, Rynek 7 (sala konferencyjna - II piętro)
PORZĄDEK POSIEDZENIA
1. Zapoznanie z porządkiem posiedzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Komisji.
3. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji .
4. Omówienie zadań i trybu pracy Komisji oraz obowiązków i uprawnień osób wchodzących w jej skład.
5. Omówienie zadań komisji do dnia wyborów oraz w dniu głosowania na podstawie Uchwały Nr 70/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26.04.2019 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych oraz na podstawie innych uchwał i wyjaśnień PKW. Szkolenie w tym zakresie przeprowadzi urzędnik wyborczy.
6. Uchwalenie planu pracy komisji.

Proszę o obowiązkowe przybycie.

Wójt Gminy    
(-) Henryk Toryfter