Gmina Baranowo w miesiącu kwietniu 2019 r dokonała zakupu 4 sztuk kamer wraz ze sprzętem służącym do podłączenia i funkcjonowania tychże kamer – w celu rozbudowy istniejącego monitoringu wizyjnego mienia gminnego.

Zakupu kamer dokonano w całości ze środków prewencyjnych w kwocie 7.100 zł otrzymanych od Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie umowy zawartej w dniu 21.12.2018r. Sfinansowany przez PZU zakup kamer przyczyni się do wzmocnienia systemu zabezpieczeń przeciwwłamaniowych funkcjonującego na nieruchomościach gminnych w Baranowie w tym na budynku Urzędu Gminy w Baranowie. Zainstalowane kamery wpłyną pozytywnie na funkcjonowanie dotychczasowego monitoringu i zwiększą ochronę mienia gminnego przed kradzieżą i wandalizmem.

Wójt Gminy  
Henryk Toryfter