Urząd Gminy w Baranowie informuje, iż został rozstrzygnięty konkurs ofert na świadczenia gwarantowane opieki zdrowotnej w zakresie wybranych badań laboratoryjnych dla mieszkańców Gminy Baranowo powyżej 40 roku życia, który wygrała firma „ALAB Laboratoria” ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa.

W związku z powyższym mieszkańcy gminy Baranowo (zameldowani i zamieszkali na terenie gminy Baranowo), mogą skorzystać z badania z poniższej grupy, które będzie sfinansowane przez Gminę w 100%.

Wyszczególnienie

Kod ICD-9-CM

badania laboratoryjne

Pakiet nowotworowy kobieta
CA 15-3 I43
CA 125 I41
CEA I53
Ca 19-9 I45
CRP I81
Pakiet nowotworowy mężczyzna
AFP L07
PSA I61
CEA I53
CA 19-9 I45
PSA I63
CRP I81

Zapisywać się na badania można telefonicznie (tel. 29 761-37-76 wew. 31 i tel. 29 761-37-93, wew. 31) lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy (pokój nr 21). Badanie (pobranie krwi) będzie wykonywane w Ośrodku Zdrowia w Baranowie, ul. Niepodległości 18, od 22 maja 2019 r., w każdą przedostatnią środę miesiąca, do wyczerpania środków finansowych.