Zapraszam wszystkich mieszkańców sołectwa do udziału w przedwyborczym zebraniu wiejskim. Zebranie odbędzie się w dniu 19 października 2018r. (piątek) o godz. 19:00 w budynku GOKSiR w Baranowie. Proponuje się następujący porządek obrad:

1. Sprawozdanie z realizacji inwestycji w 2018 roku.
2. Prezentacja list kandydatów oraz autoprezentacja kandydatów na wójta i radnych wszystkich szczebli.
3. Plany i kierunki inwestowania w Gminie w najbliższej kadencji samorządu.
4. Omówienie zasad głosowania w wyborach samorządowych 2018.
5. Sprawy różne.
Prosi się o liczny udział mieszkańców w zebraniu.

Wójt          
Henryk Toryfter