Uprzejmie informuję, że 19 września 2018 r. ruszył w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie, Biuro Terenowe w Ostrołęce, ul. Piłsudskiego 38, nabór wniosków o dofinansowanie wymiany starych pieców centralnego ogrzewania i wykonania termomodernizacji budynków w ramach rządowego programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Cieszę się, że udało mi się uzgodnić z Ministerstwem Środowiska, które administruje programem, dość szybki termin spotkania informacyjnego w tej sprawie w naszej Gminie. Spotkanie to odbędzie się już 16 października 2018 r. (wtorek) w GOKSiR w Baranowie, o godz. 18.00.
Zapraszam serdecznie wszystkich mieszkańców Gminy zainteresowanych wymianą starego pieca CO i dociepleniem swojego budynku oraz tych, którzy dopiero rozpoczęli budowę budynku mieszkalnego. Przedstawiciele Ministerstwa Środowiska szczegółowo i profesjonalnie wyjaśnią na tym spotkaniu jakie są cele programu, jakie są zasady ubiegania się o dofinansowanie, komu przysługuje dotacja i jaka, a komu dotacja i ewentualna pożyczka. Program jest dobrze pomyślany, bo będzie uzależniał wysokość dotacji i pożyczki od dochodów w gospodarstwie. Możliwe jest uzyskanie dofinansowania od 30% do 90 % projektu, natomiast minimalna wartość robót, od których będzie liczona dotacja wynosi 7.000 zł, a maksymalny koszt robót brany do wyliczania dofinansowania wynosi 53.000 zł. Jest to dość duża kwota. Można za nią wykonać termomodernizację prawie każdego domu i wymienić piec. Czy starczy na coś więcej, pewnie też. Zachęcam do udziału w tym spotkaniu informacyjnym. Jest to niepowtarzalna okazja, żeby w tej jakże ważnej sprawie uzyskać informacje z pierwszej ręki, czyli bezpośrednio z Ministerstwa Środowiska i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Jako gospodarz Gminy cieszę się, że taki program został przez Rząd przygotowany i że będzie działał tak długo, bo aż do 2029 r. Myślę, że wszyscy zdążą w tak długim czasie wykonać wszystkie swoje prace. Informuję, że program ten wpisuje się świetnie w nasze potrzeby. Mamy jeszcze dużo budynków do docieplenia, a piece, jak wynika z naszego rozeznania, niespełniające wymogów ustawy antysmogowej, są w połowie domów.
Z myślą o działaniach na rzecz poprawiania jakości powietrza i oszczędzania energii cieplnej potrzebnej do ogrzewania naszych domów, Samorząd Gminy Baranowo przygotował w 2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy, który cały czas umożliwia nam aplikowanie o środki na tego typu cele. Do tej pory nie było takiego świetnego programu i dlatego zachęcam Państwa bardzo do skorzystania z tego, który przygotowało Ministerstwo Środowiska. Cieszę się, że program przewiduje również wymianę stolarki okiennej w budynku oraz montaż bardzo oczekiwanych przez nas instalacji OZE, jak kolektory słoneczne do grzania ciepłej wody użytkowej czy mikroinstalacje fotowoltaiczne do produkcji prądu.
Informuję, że Gmina Baranowo zrealizowała z funduszy UE już jeden projekt kolektorowy w 2013 r., z którego efektów cieszymy się do dzisiaj. Drugi projekt administrowany przez Gminę, obejmujący budowę kolektorów słonecznych na 300 domach mieszkalnych i budowę 50 mikroinstalacji fotowoltaicznych finansowany ze środków UE, czeka na liście rezerwowej w UM w Warszawie. Mam nadzieję, że najpóźniej w 2020 r. będzie realizowany.
Kończąc, bardzo serdecznie zapraszam na to spotkanie informacyjne 16 października 2018 r.

Z poważaniem                                                      
Henryk Toryfter