Nowe harmonogramy odbioru odpadów na miesiące: wrzesień, październik, listopad, grudzień.