Menu

Banery

Dane kontaktowe

Tel:   +48 29 761 37 76 lub 93
Fax:  +48 29 761 37 93  w. 51

e-mail: ug[a]baranowo.pl

Zapraszamy do Urzędu:
7:30 - 15:30   poniedziałek, wtorek  
8:30 - 16:30   środa
7:30 - 15:30   czwartek, piątek

 • profilaktyka jodowa
 • Realizacja Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”

 • GPKIPCP
 • Baner - Utraciłeś dokumenty zastrzeż je w banku
 • WG_kwartalnik
 • Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Ogłoszenia

KRUS zaprasza rolników na bezpłatną rehabilitację leczniczą

KRUS zgodnie ze swym ustawowym obowiązkiem zapewnia rolnikom uprawnionym do świadczeń Kasy możliwość korzystania z rehabilitacji leczniczej. Rehabilitacja jest organizowana w formie 21-dniowych, bezpłatnych turnusów prowadzonych we własnych Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS w Kołobrzegu, Świnoujściu, Szklarskiej Porębie, Jedlcu, Iwoniczu Zdroju i Horyńcu Zdroju. Osoba, która chce skorzystać z rehabilitacji organizowanej przez KRUS, musi spełniać określone wymogi.

Z rehabilitacji leczniczej mogą skorzystać rolnicy ubezpieczeni w KRUS z mocy ustawy w pełnym zakresie, osoby ubezpieczone na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej przez 18 miesięcy przed  złożeniem wniosku oraz osoby posiadające prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, jeżeli zachowały zdolność do samodzielnej egzystencji,  ze schorzeniami:

 • Narządu ruchu (np. stany pourazowe kości, stawów, choroby zwyrodnieniowe kręgosłupa
  i pozostałych stawów, reumatoidalne zapalenie stawów)
 • Układu krążenia (np. choroba niedokrwienna serca, stany po zawałach serca, nadciśnienie tętnicze)
 • Po przebytej chorobie COVID-19 (np. przebyte covidowe śródmiąższowe zapalenie płuc
  w okresie wydolności oddechowej). Rehabilitacja po COVID-19 może być przeprowadzona po co najmniej 12 tygodniach od zachorowania.

Od 1 stycznia 2023 r. na rehabilitację leczniczą mogą być kierowane również osoby uprawnione do emerytury rolniczej, które wykazują się samodzielnością psychofizyczną.

Z turnusów regeneracyjnych realizowanych za pośrednictwem KRUS od 1 stycznia 2023 r. mogą korzystać opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy podlegają ubezpieczeniu emerytalno- rentowemu na wniosek. Celem turnusów jest poprawa kondycji psychofizycznej oraz jakości życia
z wykorzystaniem działań/bodźców leczniczych. Turnus regeneracyjny realizowany jest w formie stacjonarnej i trwa 7 dni.

W przypadku zainteresowania wyjazdem na rehabilitację należy złożyć Wniosek
o rehabilitację leczniczą /
turnus regeneracyjny  wystawiony przez lekarza POZ lub lekarza specjalistę wraz z niezbędnymi wynikami badań i dokumentacją dot. leczenia.

Druk wniosku dostępny jest na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl w zakładce Rehabilitacja lub w placówce KRUS.

Wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą wraz z załącznikami należy złożyć w najbliższej Placówce KRUS.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:  29 760-74-20

Wróć

Banery

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Urzad Gminy w Baranowie

Rynek 7, 06-320 Baranowo
NIP: 761-11-82-755, REGON: 000533618
Numer konta: 85 8917 0001 0030 1240 2000 0010

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Baranowo na mapie