Menu

Banery

Dane kontaktowe

Tel:   +48 29 761 37 76 lub 93
Fax:  +48 29 761 37 93  w. 51

e-mail: ug[a]baranowo.pl

Zapraszamy do Urzędu:
7:30 - 15:30   poniedziałek, wtorek  
8:30 - 16:30   środa
7:30 - 15:30   czwartek, piątek

 • Baner Pomagam Ukrainie
 • GPKIPCP
 • Rządowa Tarcza Antyinflacyjna
 • Baner - Utraciłeś dokumenty zastrzeż je w banku
 • Gminny Portal Mapowy
 • WG_kwartalnik
 • Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Ogłoszenia

XLVIII zwyczajna sesja Rady Gminy Baranowo

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zwołuję XLVIII zwyczajną sesję Rady Gminy Baranowo na dzień 20 lipca 2022 r. tj. środa o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Baranowie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Uchwalenie porządku obrad.
 3. Interpelacje radnych.
 4. Sprawozdanie Wójta i Przewodniczącego Rady z pracy w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2022 rok.
 7. Pojęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Baranowo – Aktualizacja na lata 2022-2030”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Baranowo.
 9. Sprawy różne.
 10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 11. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 12. Wolne wnioski i zapytania.

Zawiadamiając o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach Rady Gminy. 

Wróć

Banery

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Urzad Gminy w Baranowie

Rynek 7, 06-320 Baranowo
NIP: 761-11-82-755, REGON: 000533618
Numer konta: 85 8917 0001 0030 1240 2000 0010

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Baranowo na mapie