Menu

Banery

Dane kontaktowe

Tel:   +48 29 761 37 76 lub 93
Fax:  +48 29 761 37 93  w. 51

e-mail: ug[a]baranowo.pl

Zapraszamy do Urzędu:
7:30 - 15:30   poniedziałek, wtorek  
8:30 - 16:30   środa
7:30 - 15:30   czwartek, piątek

  • Baner Pomagam Ukrainie
  • GPKIPCP
  • Rządowa Tarcza Antyinflacyjna
  • Baner - Utraciłeś dokumenty zastrzeż je w banku
  • Gminny Portal Mapowy
  • WG_kwartalnik
  • Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Ogłoszenia

Ogłoszenie - debata nad Raportem o stanie Gminy Baranowo za 2021 r.

Ogłoszenie dotyczące przeprowadzenia debaty nad Raportem o stanie Gminy Baranowo za 2021 r. przedstawionym Radzie Gminy przez Wójta Gminy Baranowo. 

Na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 maca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) Wójt Gminy Baranowo zaprasza mieszkańców do debaty nad przedstawionym Radzie Gminy Baranowo Raportem o stanie Gminy Baranowo za rok 2021. 

Raport o stanie Gminy Baranowo za 2021 r. znajduje się na stornie internetowej gminy: www.bip.baranowo.pl

1 .   Termin debaty
Debata nad raportem odbędzie się podczas sesji Rady Gminy Baranowo w dniu 30 czerwca 2022 r. o godz. 1000, na której będzie podejmowana uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. 

2.    Forma i tryb debaty
W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos radni bez ograniczeń czasowych oraz mieszkańcy gminy.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób, w przypadku gminy do 20.000 mieszkańców. 

Mieszkańcy są dopuszczeni do głosu wg kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady danego zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy tj. w terminie do dnia 29 czerwca 2022 r. włącznie – pocztą tradycyjną na adres: Przewodniczący Rady Gminy Baranowo, Rynek 7, 06 - 320 Baranowo lub osobiście w pokoju Nr 21 – Sekretariat Urzędu Gminy. 

Wróć

Banery

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Urzad Gminy w Baranowie

Rynek 7, 06-320 Baranowo
NIP: 761-11-82-755, REGON: 000533618
Numer konta: 85 8917 0001 0030 1240 2000 0010

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Baranowo na mapie