Menu

Banery

Dane kontaktowe

Tel:   +48 29 761 37 76 lub 93
Fax:  +48 29 761 37 93  w. 51

e-mail: ug[a]baranowo.pl

Zapraszamy do Urzędu:
7:30 - 15:30   poniedziałek, wtorek  
8:30 - 16:30   środa
7:30 - 15:30   czwartek, piątek

 • GPKIPCP
 • Dobry Start
 • Gminny Portal Mapowy
 • WG_kwartalnik
 • Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
 • Rachmistrzowie ruszają w teren

Ogłoszenia

XXXVII zwyczajna sesja Rady Gminy Baranowo

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) zwołuję XXXVII zwyczajną sesję Rady Gminy Baranowo na dzień  22  września  2021 r. tj. środa o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Baranowie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.      
 2. Uchwalenie porządku obrad.    
 3. Interpelacje radnych.
 4. Sprawozdanie Wójta  i  Przewodniczącego Rady z pracy w okresie między  sesjami.
 5. Podjęcie   uchwał w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Ostrołęckiego:
  - zmiana wysokości dotacji na drogę Budne-Sowięta – Wyszel w roku 2021 i 2022,
  - zmniejszenie dotacji na drogę Chudek-Gleba-Kierzek-Zawady.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i w budżecie Gminy na 2021 rok. 
 7. Uchwalenie zmian w Regulaminie dostarczanie wody i odprowadzania ścieków.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie regulowania własności nieruchomości:
  -wykup gruntu pod świetlicę w Błędowie,
  -wykup gruntu na poszerzenie chodnika do kościoła w Baranowie,
  -regulowanie własności drogi powiatowej w Oborczyskach.
 9. Sprawy różne.
 10. Przyjęcie protokołu  z poprzedniej sesji.
 11. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 12. Wolne wnioski i zapytania.   
         
        Zawiadamiając o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                   Janusz Obrębski        

 • autor: Teresa Jędrzejczyk

Wróć

Banery

Odnośniki

Kontakt

Urzad Gminy w Baranowie

Rynek 7, 06-320 Baranowo
NIP: 761-11-82-755, REGON: 000533618
Numer konta: 85 8917 0001 0030 1240 2000 0010

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Baranowo na mapie