Menu

Banery

Dane kontaktowe

Tel:   +48 29 761 37 76 lub 93
Fax:  +48 29 761 37 93  w. 51

e-mail: ug[a]baranowo.pl

Zapraszamy do Urzędu:
7:30 - 15:30   poniedziałek, wtorek  
8:30 - 16:30   środa
7:30 - 15:30   czwartek, piątek

  • GPKIPCP
  • Dobry Start
  • Gminny Portal Mapowy
  • WG_kwartalnik
  • Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
  • Rachmistrzowie ruszają w teren

Ogłoszenia

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Baranowo na lata 2021 – 2030.

Wójt Gminy Baranowo zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Baranowo na lata 2021-2030.
 
Konsultacje prowadzone są w terminie od 24.06.2021 r. do 05.07.2021 r. w formie zbierania uwag i opinii, w wersji papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego (załącznik), poprzez:

  1. Przesłanie ich na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie. Rynek 7, 06-320 Baranowo.
  2. Złożenie osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie, pokój nr 4,
  3. Przesłane na adres e-mail Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: gopsbaranowo@wp.pl

W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć wszyscy uprawnieni mieszkańcy Gminy Baranowo.
 
Do obowiązkowych zadań gminy należy opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Strategia określa kierunki działania w odniesieniu do problemów społecznych występujących na terenie Gminy Baranowo. Wyznacza cele strategiczne, operacyjne, zadania i działania, których wdrożenie powinno w znaczny sposób przyczynić się do rozwiązania lub zminimalizowania skutków występujących problemów społecznych w Gminie.

 

  • autor: Anna Grad

Wróć

Banery

Odnośniki

Kontakt

Urzad Gminy w Baranowie

Rynek 7, 06-320 Baranowo
NIP: 761-11-82-755, REGON: 000533618
Numer konta: 85 8917 0001 0030 1240 2000 0010

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Baranowo na mapie