Menu

Banery

Dane kontaktowe

Tel:   +48 29 761 37 76 lub 93
Fax:  +48 29 761 37 93  w. 51

e-mail: ug[a]baranowo.pl

Zapraszamy do Urzędu:
7:30 - 15:30   poniedziałek, wtorek  
8:30 - 16:30   środa
7:30 - 15:30   czwartek, piątek

 • profilaktyka jodowa
 • Realizacja Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”

 • GPKIPCP
 • Baner - Utraciłeś dokumenty zastrzeż je w banku
 • WG_kwartalnik
 • Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Informacje

LIV zwyczajna sesja Rady Gminy Baranowo

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję LIV zwyczajną sesję Rady Gminy Baranowo na dzień 27 stycznia 2023 r. tj. piątek o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Baranowie z następującym porządkiem obrad:

Otwarcie sesji.

 1. Uchwalenie porządku obrad.
 2. Interpelacje radnych.
 3. Sprawozdanie Wójta i Przewodniczącego Rady z pracy w okresie między sesjami.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2023-2028 oraz zmian w budżecie Gminy na 2023 rok. 
 5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. 
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. 
 7. Przyjęcie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019 – 2023. 
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023 - 2025. 
 9. Sprawy różne.
 10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 11. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 12. Wolne wnioski i zapytania.

Zawiadamiając o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy
Baranowo           
Janusz Obrębski      

 • autor: Zuzanna Zbrzeźniak

Wróć

Banery

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Urzad Gminy w Baranowie

Rynek 7, 06-320 Baranowo
NIP: 761-11-82-755, REGON: 000533618
Numer konta: 85 8917 0001 0030 1240 2000 0010

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Baranowo na mapie