Menu

Banery

Dane kontaktowe

Tel:   +48 29 761 37 76 lub 93
Fax:  +48 29 761 37 93  w. 51

e-mail: ug[a]baranowo.pl

Zapraszamy do Urzędu:
7:30 - 15:30   poniedziałek, wtorek  
8:30 - 16:30   środa
7:30 - 15:30   czwartek, piątek

 • profilaktyka jodowa
 • Dodatek węglowy
 • GPKIPCP
 • Rządowa Tarcza Antyinflacyjna
 • Baner - Utraciłeś dokumenty zastrzeż je w banku
 • Gminny Portal Mapowy
 • WG_kwartalnik
 • Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Informacje

Zakończenie realizacji projektu „Pod Biało – Czerwoną”

W dniu 11 listopada 2022 r. po zakończeniu  uroczystej mszy św. z okazji Święta Niepodległości, złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy na Grobie Nieznanego Żołnierza dokonano uroczystego  aktu podniesienia flagi państwowej  na maszt w ramach podsumowania realizacji projektu  „Pod Biało- Czerwoną”.  Na placu gminnym w Baranowie, Rynek 7, obok budynku Urzędu Gminy w obecności Wójta Gminy Baranowo i w asyście pocztów sztandarowych Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Baranowo oraz  Szkoły Podstawowej w Baranowie wraz z przybyłymi na uroczystość gośćmi,  strażakami  OSP oraz mieszkańcami   nastąpiło uroczyste podniesienie flagi na nowo postawiony maszt. Podczas odśpiewania  Hymnu  Rzeczypospolitej Polskiej z podkładem muzycznym poczet flagowy złożony  ze strażaków OSP dokonał  podniesienia flagi na maszt. Następnie Wójt Gminy przedstawił  informację  o projekcie „Pod Biało – Czerwoną.”
 Na realizację  wyżej wymienionego projektu otrzymano  dotację celową ze środków budżetu państwa  udzieloną  przez Wojewodę Mazowieckiego w kwocie 5.000 zł. Koszty kwalifikowane zadania to koszty związane z zakupem masztu i flagi państwowej, instalacji masztu oraz umieszczenia tablicy informacyjnej o źródle finansowania zadania o treści: „Maszt z flagą Rzeczypospolitej Polskiej został sfinansowany w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną” pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego”.  Beneficjent czyli Gmina w ramach przyznanej dotacji  zobowiązał się do wykonania zadania w terminie do 11 listopada 2022 r. w tym do dokonania odbioru końcowego  rzeczowego zadania. Zadanie zostało zlecone  i wykonane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Baranowie, a rozliczenie otrzymanej  dotacji  nastąpi  do końca bieżącego roku  na podstawie przedłożonego Wojewodzie  sprawozdania z realizacji zadania.                                                                                 
Mamy nadzieję, że  flaga Rzeczypospolitej Polskiej będzie dumnie powiewać nad naszą „Małą Ojczyzną”.
W  zakładce  „Galeria”  na stronie  internetowej gminy znajdują  się  zdjęcia z uroczystości.

 • IMG_8541
 • IMG_8569
 • IMG_8572

Wróć

Banery

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Urzad Gminy w Baranowie

Rynek 7, 06-320 Baranowo
NIP: 761-11-82-755, REGON: 000533618
Numer konta: 85 8917 0001 0030 1240 2000 0010

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Baranowo na mapie