Menu

Banery

Dane kontaktowe

Tel:   +48 29 761 37 76 lub 93
Fax:  +48 29 761 37 93  w. 51

e-mail: ug[a]baranowo.pl

Zapraszamy do Urzędu:
7:30 - 15:30   poniedziałek, wtorek  
8:30 - 16:30   środa
7:30 - 15:30   czwartek, piątek

 • GPKIPCP
 • Dobry Start
 • Baner - Utraciłeś dokumenty zastrzeż je w banku
 • Gminny Portal Mapowy
 • WG_kwartalnik
 • Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Informacje

XLI zwyczajna sesja Rady Gminy Baranowo

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 z późn.zm.) zwołuję XLI zwyczajną sesję Rady Gminy Baranowo na dzień 29 grudnia 2021 r. tj. środa o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Baranowie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.      
 2. Uchwalenie porządku obrad.    
 3. Interpelacje radnych.
 4. Sprawozdanie Wójta  i  Przewodniczącego Rady z pracy w okresie między  sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i w budżecie Gminy na 2021 rok. 
 6. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy oraz budżetu Gminy na 2022 rok.
 7. Zmiana uchwały w sprawie wysokości diet dla radnych i sołtysów. 
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii W Gminie Baranowo na rok 2022. 
 9. Sprawy różne.
 10. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 11. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 12. Wolne wnioski i zapytania.   
       
  Zawiadamiając o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Obrębski       

Wróć

Banery

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Urzad Gminy w Baranowie

Rynek 7, 06-320 Baranowo
NIP: 761-11-82-755, REGON: 000533618
Numer konta: 85 8917 0001 0030 1240 2000 0010

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Baranowo na mapie